دسته: فیزیک

آیا نظریه «بیگ‌بنگ» به چالش گرفته شده است؟

به گزارش «لایو ساینس» و «تِک تایمز» شماری از پژوهشگران با بررسی دو نظریهٔ عمدهٔ فیزیک، یعنی «مکانیک کوانتوم» در حیطهٔ ذرات بنیادی و «نسبیت عام» در عالم فضا و زمان و کائنات،‌ نتیجه‌گیری کرده‌اند

عکس تزئینی است

کشف نوع تازه‌ای از نور

فیزیکدانان نوعی نور را کشف کرده‌اند که از قوانین موجود درمورد تکانه دورانی (angular momentum) پیروی نمی‌کند و می‌تواند

دورنمایی از تأسیسات لیگو در لیوینگستون لوئیزیانا / منبع: NSF

شروع فصل جدید شکار «امواج گرانشی»

در حالی که کمتر از یک ماه و نیم تا یکصدمین سالگرد طرح تئوری نسبیت عام توسط آلبرت اینشتین باقی مانده، آزمایشگاهی هم‌اینک، پس