دسته: فیزیک

نیوتن «قانون گرانش نیوتن» را کشف نکرد !

دانشمند دیگری به نام روبرت هوک که بعدها رقیب و دشمن نیوتون شد، اظهارشده و نیوتون بر پایه ایده‌های هوک توانست قانون جاذبه را کشف کند.

آیا ذهن از قوانین فیزیک جداست؟

یکی از مهیج ترین مفاهیم فیزیک کوانتومی چیزی است که انیشتین به آن” رفتار شبح وار در” میگوید یا همان در هم تنیدگی کوانتومی

نیکولا تسلا، نابغه ی عجیب

در تاریخ علم بشر افراد بسیاری بوده اند که نامشان جاوید شده است، تمام این افراد هوشی فوق العاده داشته و تمام زندگی خود را وقف علم کردند،

میدان هیگز چیست؟

بر اساس نظریه ی “پیتر هیگز” فیزیکدان اسکاتلندی که در سال ۱۹۶۴ مطرح شد، میدان هیگز، از لحاظ نظری میدانی از انرژی است که در سرتاسر کیهان نفوذ کرده است.