دسته: فیزیک

ذره و آگاهی

بسیاری از نتایج شگفت انگیز مکانیک کوانتوم از آزمایش دوشکاف نتیجه میشود. برای مثال تأثیر آینده بر وضعیت ذره کوآنتومی

فیزیک کوانتوم

ذرّه ها و تکّه ها در فیزیک کوانتوم

بعنوان یک نفر که پشتوانه تحصیلاتی وی اقتصاد بوده و زمینه های مورد علاقه مطالعاتی وی ادبیات، تاریخ، سیاست و فلسفه می باشد،

ایلون ماسک وایده های عجیب او

شک ندارم که ما در یک محیط یا دنیای شبیه سازی شده زندگی می کنیم و در واقع یک در یک میلیون شانس وجود دارد

درگیری کوانتومی

کوانتوم،علمی بسیار عجیب و دشوار است.هضم و درک مسائل کوانتوم از عهده هر کسی بر نمی آید و بسیاری بر این باورند که دنیای آینده ما دنیای کوانتوم خواهد بود

گامی بزرگ در حل یک مسئلۀ دیرین

فیزیک-ستاره شناسان امروزه از نتایج محاسباتی جدیدی که محققان چینی به کمک یک سوپرکامپیوتر در بارۀ مدار ممکنۀ یک مجموعۀ سه تائی

ذرّه ها و تکّه ها در فیزیک کوانتوم

بیست و چند قرن طول کشید تا به دنبال جا افتادن انقلاب صنعتی و شکوفائی رنسان، بشر توانست مرزها و پوسته اندیشه و تئوری دموکریت را در هم شکسته و آن را بسط بدهد.