دسته: فیزیک

جدیدترین یافته‌ی آزمایشگاه فرمی چیست؟

برای اولین‌بار، دانشمندان در آزمایشگاه فرمی، به‌طور دقیق واکنش‌های بین نوترینوهایی که با هسته‌های اتمی برخورد می‌کنند، اندازه‌گیری کرده‌اند.

بیشترین سرعت ممکن در جهان!

تصور کنید ۵۰۰.۰۰۰  بار سریع‌تر از یک هواپیمای کنکورد و با سرعت ۲۹۹.۷۹۲.۴۵۸ متر بر ثانیه در حال حرکت هستید.