دسته: اخبار و دانستنی های کره ماه

برنامه‌ی‌ خصوصی سفر به ماه، برای بازدید مجدد از محل فرود آپولو ۱۷

یک مأموریت فضایی خصوصی قصد دارد مجدداً از همان محلی که فضانوردان برای آخرین بار درکره‌ی ماه فرود آمده بودند بازدید نماید.

گرد و غبار ماه موجب تب یونجه در فضانوردان می‌شود

فضانوردانی که در آینده مدت زیادی را در ماه صرف خواهند کرد، ممکن است که دچار تب یونجه و دیگر مشکلات ناشی از مواجه با ذرات ریز گرد و غبار ماه شوند.

ماه کوچک شده است

با توجه به عکس ها و داده های جدیدی که توسط مدارگردی که از سوی ناسا به فضا فرستاده شده بود، به دست آمده، دانشمندان متوجه شدند کره ماه -تنها قمر زمین- حدود ۲۰۰ متر کوچک تر شده است.

کره ماه میلیون ها سال «جوانتر» از زمین است

دانشمندان می گویند کره ماه، بسیار «جوانتر» از آن چیزی است که تا کنون تصور می شد. بررسی های جدید و تجزیه مواد به دست آمده از نمونه سنگ های جمع آوری شده از سطح ماه نشان داده