دسته: اخبار و دانستنی های کره ماه

نتایج تحقیقات دو دانشمند روس در دهه هفتاد میلادی،آیا ماه یک قمر توخالی است

آیا ماه یک قمر توخالی است که بوسیله بیگانگان بسیار پیشرفته در مدار زمین قرار داده شده است؟…آیا علم این فرضیه را می پذیرد؟