پ پ

دسته: نجوم و فضا

ناسا و شایعه تغییر ‘ستاره اقبال’ آدم‌ها

چندی پیش شایعه‌ای در شبکه‌های اجتماعی راه افتاد که ستاره نشانه بیشتر ما (یعنی برج فلکی که در آن به دنیا آمده‌ایم) احتمالا چیزی که تا حالا فکر می‌کردیم نیست.

ایستگاه فضایی بین المللی

ناسا با ارسال باکتری به فضا به حفظ سلامت فضانوردان کمک می کند

چه اتفاقی می افتد اگر فردی در فضا مریض شود؟ چطور می توان او را درمان کرد؟ ناسا قصد دارد با ارسال مجموعه ای از باکتری ها به همراه آنتی بیوتیک به فضا، پاسخ این سوال را دریابد.

امواج گرانشی

امواج گرانش کلیدی برای درک ابعاد بالاتر

تئوری ریسمان تلاش می کند تا ابعاد فراترِ جهان مارا توضیح دهد اما اکنون فیزیکدانان می گویند که با کمک امواج گرانشی میتوان جایگاه این ابعاد را نیز شناسایی کرد

ﺍﯾﻦ ﮔﻞ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺣﯿﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺭﻩﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺒﺮﺩ

ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔﯽ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﻪﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺍﻧﻪﻫﺎﯼ ﮔﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﭘﯿﭽﻨﺪﻩ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎﺕ ﺷﺪﯾﺪ ﻓﺮﺍﺑﻨﻔﺶ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﮐﻨﺪ،

۲۲ سیگنال رادیویی مرموز از فضا !

اکنون ۲۲ انفجار سیگنال های رادیویی وجود دارد که نه میدانیم از کجا می آیند و نه می دانیم چه معنایی دارند نه چه معنی ای دارند!

ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﻧﻮﺗﺮﻭﻧﯽ

ﺳﺘﺎﺭﻩﻫﺎﯼ ﻧﻮﺗﺮﻭﻧﯽ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪﻫﺎ، ﻣﺘﺮﺍﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﺍﺟﺮﺍﻡ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﺪﺍﻥﻫﺎﯼ ﮔﺮﺍﻧﺸﯽ ﭼﻨﺎﻥ ﺷﺪﯾﺪﯼ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ