پ پ

دسته: نجوم و فضا

انتهای تاریکی

بزرگترین فضای خالی در هستی، وجود چنین فضایی یکی از نقض کنندگان بیگ بنگ است، چراکه همریختی شکل کلی فضا را زیر سوال برده است.

هفت حقیقت ترسناک فضا

فضا یکی از ترسناک ترین مکان ها در جهان است. برای اثبات این قضیه حقایق زیادی وجود دارد، به عنوان مثال از ستاره هایی که زندگی را با مکیدن ستاره ی مجاور خود از آن می گیرند،

صدای اسرار آمیز زمین

شاید اولین چیزی که یک موجود بیگانه از یک سیاره دور می خواهد در مورد زمین بشوند، صدای این سیاره که شبیه صدای جیر جیرک هاست، می باشد.

کشف ۲ جین قمر جدید برای “مشتری”

اخترشناسان خبر از کشف ۱۲ قمر جدید در حال گردش به دور غول گازی منظومه شمسی می‌دهند که یکی از آنها بسیار متفاوت و عجیب است.