دسته: نجوم و فضا

سرانجام جهان و انرژی تاریک

اخترشناسان می گویند از طریق یافته ‌های جدیدی توانسته‌انددر مورد‌ سرانجام جهان به گمانه‌زنی‌های تازه‌ای برسند؛‌ چند و چون این پژوهش در نشریه ساینس به چاپ رسیده است.

حیواناتی که فضانورد شدند

اخبار مربوط به فرستادن یک میمون به خارج از جو کره زمین توسط موسسه فضایی ایران طی هفته اخیر به دلایل مختلف پوشش رسانه ای فراوانی داشت. اما این فقط تازه ترین مورد از خیل پرشمار شرکت کنندگان ناخواسته در آزمایش های فضایی بشر است.

کشف دو سیاره جدید در فضای نامُساعد «خوشه‌های ستاره‌ای»

ستاره شناسان می‌گویند با بررسی تصاویر ارسالی از تلسکوپ کپلر موفق به کشف دو سیاره جدید شده‌اند که کمی کوچکتر از سیاره نپتون بوده و در فضای «خوشه‌های ستاره‌ای» وجود دارند.