دسته: نجوم و فضا

ناسا در فضا کاهو مي کارد !

ناسا در فضا کاهو می کارد !

به گزارش وبسایت Modern Farmer همزمان با شروع ماه دسامبر قرار است ناسا کشت کاهو را در مداری به دور کره‌ زمین آغاز کند