دسته: نجوم و فضا

اجرام آسمانی

کشف حیرت انگیزی که اخیرا فیزیکدانان و اخترشناسان را در بهت و حیرت فرو برده است،ستاره ای که با همه ستاره ها متفاوت است

ناسا چندین سال پیش، تلسکوپ کپلر را برای بررسی اجرام آسمانی مخصوصا ستاره ها به فضا فرستاد، این تلسکوپ بطور روزانه تصاویر و

نتایج تحقیقات دو دانشمند روس در دهه هفتاد میلادی،آیا ماه یک قمر توخالی است

آیا ماه یک قمر توخالی است که بوسیله بیگانگان بسیار پیشرفته در مدار زمین قرار داده شده است؟…آیا علم این فرضیه را می پذیرد؟