دسته: نجوم و فضا

بارش شهابی

مفهوم بارش شهابی چیست؟

اگر خبرهای نجومی را دنبال می کنید حتما بارها و بارها اصطلاح باران شهابی را شنیده اید. اما آیا مفهوم

خورشید

خورشید، ستاره زمین

خورشید برای ما انسان ها دوست داشتنی ترین ستاره است. ستاره ای که بدون آن منظومه شمسی از بین خواهد رفت.