پ پ

دسته: نجوم و فضا

آیا قرار است حیات بر روی زمین با پرتوهای اِتا کارینا از بین برود؟

مشاهدات جدید تلسکوپ فضایی «NuSTAR» متعلق به ناسا، نشان می‌دهد که سیستم ستاره‌ای درخشان «اِتا کارینا» پرتوهای کیهانی‌ای را تولید می‌کند