دسته: نجوم و فضا

برکسیت عرصه فضایی: جدل بریتانیا با اتحادیه اروپا بر سر گالیلئو

اتحادیه اروپا می‌گوید، با خروج بریتانیا از این اتحادیه، این کشور به یک کشور ثالث (غیر عضو) تبدیل می‌شود؛ بنابراین مشارکت آن‌ها در پروژه‌ی گالیلئو نیاز به یک توافق جدید دارد.

سوپرنوا چیست؟

سوپرنوا “Supernova” پرجرم‌ترین ستاره‌های عالم، زندگی خود را با انفجاری عظیم به نام ابرنواختر به پایان می‌برند.

رمز گشایی اسرار جهان

جهان پس از انفجار بزرگ هنوز هم یک معما است. راه دست‌یافتن به زمان جهان اولیه، استفاده از امواج رادیویی است.