کاهش هوش جنین های عجول

همانظور که کودکان زودرس یا نارس در بدو تولد با نواقصی در دستگاه ها و اندام های مختلف بدن روبرو هستند، از لحاظ مغزی نیز دچار آسیب می شوند که این آسیب ها در آینده بر یادگیری و خواندن و نوشتن آنها تاثیر می گذارد.

اثر تولد نارس بر هوش و یادگیری ریاضی

محققان در تحقیقی که در دانشگاه وارویک۱ انجام شده دریافته اند که رابطه ای بین تولد زودرس و کاهش توانایی کودک در خواندن، ریاضی، هوش و حتی سطح درآمد در بزرگسالی وجود دارد. سرپرست این گروه پژوهشی، پروفسور دیتر ولک۲، در این باره می گوید “این مطالعه اهمیت زیادی دارد زیرا می تواند به نقش ایجاد برنامه آموزشی خاص کودکان که زودتر از موعد به دنیا آمده اند صحه بگذارد.”
در این تحقیق که به نام تولد زودرس و ثروت در بزرگسالی معروف شده است محققان نتایج را از دو گروه بزرگ در دو پیمایش طولی جمع آوری کردند در یک مطالعه نهاد توسعه ملی کودک، کودکان متولد سال ۱۹۵۸ را مورد پایش قرار داده بود و در گروه دوم اطلاعاتی که توسط گروه تحقیق بریتانیا از کودکان متولد در سال ۱۹۷۰ جمع آوری شده بود با هم مقایسه شدند. اطلاعات این دو گروه به حدود ۱۵ هزار تفر بالغ شد هر دوی این تحقیقات، کودکان به دنیا آمده در طول یک هفته در انگلستان، اسکاتلند و ولز را از تولد تا بزرگسالی مورد بررسی قرار داده بودند. همچنین وضعیت کودکانی که پیش از هفته ۳۷ بارداری به دنیا آمده بودند یعنی به اصطلاح تولد نارسی داشتند با کودکان عادی که بعد از هفته ۳۷ به دنیا آمده بودند مقایسه کردند.
محققان هر دو گروه همچنین دریافتند میزان درآمدی که این کودکان در بزرگسالی به دست می آورند رابطه مستقیمی با توانایی ها و مهارت های ریاضی آنها در دوران کودکی داشت صرف نظر از اینکه این کودکان در بزرگسالی تا چه میزانی تحصیلات تکمیل داشته باشند. در گروهی که کودکان به دنیا آمده در سال ۱۹۷۰ را مورد بررسی قرار داده بودند حدود ۳۲.۵% از بزرگسالانی که نارس به دنیا آمده بودند به کارهای یدی مشغول بودند در حالی که این رقم در کودکان عادی تنها ۲۵% بود. همچنین ۳،۳% کودکان نارس در زمان تحقیق، بیکار بودند این رقم در بین کودکان عادی تنها ۲.۵% بود. همچنین ۵۷.۶% کودکان نارس در بزرگسالی درآمدی کمتر از حد متوسط داشتند در حالی که تنها ۴۹.۱% کودکان عادی درآمدی کمتر از حد متوسط داشتند. نتایج مشابهی نیز در گروهی که کودکان متولد سال ۱۹۵۸ را بررسی می کرد به دست آمد.
به عقیده پروفسور ولک، حساب و توانایی کار با اعداد نقش مهمی در گرفتن تصمیمات صحیح مالی و اقتصادی دارد و تحقیقاتی پیشین زیادی رابطه بین ناتوانی در محاسبه و کار با اعداد را با گرفتار شدن در تنگناهای مالی و حتی ورشکستگی افراد پیدا کرده اند.
در سراسر جهان حدود ۱۱% کودکان به صورت نارس به دنیا می آیند که رقمی حدود ۱۵ میلیون نفر در سال است. عجیب است که تولد کودکان نارس حتی رو به افزایش است به طوریکه در سال ۱۹۹۰ تنها ۷.۲% کودکان قبل از هفته ۳۷ بارداری به دنیا می آمدند در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۰ به ۸.۶% افزایش یافته است. تولد زودرس تبعات بهداشتی بر سلامت و موفقیت آینده کودکان باقی می گذارد و توانایی آنها را در برخی از مهارت ها و قابلیت های اساسی مثل هوش کلی، ریاضی و خواندن تضعیف می کند بنابراین اهمیت دارد که برنامه ریزی بهداشتی بر سلامت دوران بارداری مادران و کم کردن تولد نوزادان نارس در نظر گرفته شود و همین طور برنامه های آموزشی مخصوصی برای تقویت بنیه علمی این کودکان در برنامه آموزشی مدارس گنجانده شود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *