تعریف چاقی و اضافه وزن

چاقی می تواند به عنوان سندرم دنیای جدید تعریف شود؛ زیرا در جوامع بدوی به علت مشکل دستیابی به غذا و تحرک زیاد جهت ادامه زندگی، چیزی به عنوان چاقی نمی توانست مطرح باشد.

سال ها چاقی را اضافه وزن می پنداشتند و با توجه به همین تعریف چنانچه فردی از میانگین وزن تعیین شده برای مشخصات او، کمتر یا بیشتر می نمود او را با صفاتی همچون لاغر یا چاق خطاب می کردند.

در بعضی از تعاریف ساده تر زیاد شدن وزن به مقدار ۱۰% بیشتر از وزن ایده آل را اضافه وزن و ا فزایش وزن بیش از ۲۰% را چاقی می نامند. اما چنین روشی نمی تواند در بعضی از افراد کاملا صحیح باشد.

مثلا افرادی که عضلانی هستند ممکن است جزء گروه اضافه وزن به حساب آیند در حالی که در واقع اضافه وزن نداشته باشند.

در همین راستا تعریف بهتر چاقی ازدیاد تجمع چربی در بدن بیش از ۱۵% وزن مطلوب می باشد.

مقدار متوسط چربی بدن در مردان ۱۲ تا ۱۷ درصد و در زنان ۱۹ تا ۲۴ درصد است. چنانچه درصد طبیعی چربی بدن مردان و زنان جوان از مقادیر مذکور تجاور کند غیر طبیعی تلقی شده و نشانه چاقی است. اگر چربی اضافی فقط چند درصد باشد به چنین شرایطی اضافه وزن گفته می شود.

چاقی یکی از مشکلات رایج در جوامع غربی است که روی هر دو جنس و در همه سنین اثر می گذارد. در کشور ما نیز بنابر نتایج برخی پژوهش ها شیوع چاقی در تعدادی از شهرهای پر جمعیت مثل تهران حتی بیش از مقدار گزارش شده در کشور آمریکا بوده است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *