مجله علمی : اینفو

پروژه «اوپال» OPALS

سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا «ناسا» به زودی در ایستگاه فضایی بین المللی فنآوری ارتباط تازه ای را آزمایش خواهد کرد

تلسکوپ فضایی هابل

آشنایی با تلسکوپ فضایی هابل

تلسکوپ فضایی هابل (HST) از بسیاری جهات توانمندترین تلسکوپ اپتیکی (نوری) است که تاکنون ساخته شده است این تلسکوپ بزرگترین

نقطه اوج خورشیدی

تصویری از چهره مشکوک خورشید

ناسا با انتشار تصویری مشکوک از خورشید در اوج دوره فعالیتش، اعلام کرد پدیده‌ای مشکوک و غیر‌منتظره در خورشید درحال وقوع است،