مجله علمی : اینفو

تئوري صف ها

تئوری صف ها

با ازدیاد جمعیت جهان و مسایل گوناگون آن برای موفقیت در انجام امور اجتماعی لازم است که همه افراد حقوق همدیگر را محترم شمرده و

هاب لجستیکی بین‌المللی

ایران؛ هاب لجستیکی بین‌المللی

در دنیای کنونی، لجستیک نقشی مهم در ایجاد توسعه پایدار دارد. براساس مطالعات معتبر بین‌المللی، بهبود و ارتقای عملکرد لجستیک به عنوان