مجله علمی خبری اینفو مجله علمی خبری اینفو

سیستم های خبره

تعریف کامل سیستم های خبره

سیستم‌های خبره، برنامه‌های کامپیوتری‌ای هستند که نحوه تفکر یک متخصص در یک زمینه خاص را شبیه‌سازی می‌کنند. در واقع این نرم‌افزارها،