برچسب: آدولف هیتلر

هیتلر و نظریه های هوربیگر

دندان های هیتلر علت مرگ دیکتاتور نازی را فاش می کند

در یک مطالعه جدید ، دانشمندان فرانسوی قطعات دندانهای آدولف هیتلر را تجزیه و تحلیل کردند تا ثابت کنند وی در سال ۱۹۴۵ پس از مصرف سیانور و تیراندازی به سر خود ، درگذشت. تحقیق

هیتلر

هیتلر بعد از مرگ

سال دوهزار و هفت بعد از شصت و دوسال از مرگ هیتلر از سی آی ای تعدادی سند رسمی خواسته یا ناخواسته به دست عموم رسید که نشان میدادند هیتلر در سالهای بین هزار و نهصد و پنجاه تا شصت در کلمبیا زندگی میکرد.

هیتلر

۱۰ دانستنی جالب در مورد آدولف هیتلر

آدولف هیتلر، آغازگرجنگ جهانی دوم است، کسی که در برهه ای از تاریخ همه کشورهای دنیا را به جان هم انداخت. او در طول زندگی اش حتما راز و رمز هایی داشته که شاید بیشترمان از آنها باخبر نباشیم.