برچسب: آموزش روابط جنسی

خصوصیات کارکردی مهبل در ارتباط جنسی

لیز شدن مهبل، نخستین نشانه واکنش زن نسبت به هر شکل از تحریک جنسی است. ماده لیز کننده بین ۱۰ تا ۳۰ ثانیه پس از شروع تحریک جنسی موثر در دیوارهای مهبل ظاهر می شود.

7 عـامـل مـوثـر بـر ميـل جـنـسـي

خارج شدن مایع انزال و لذت جنسی

اوج لذت جنسی در مردان شامل مراحل مجزا اما در ارتباط با هم می باشد. این مراحل شامل وارد شدن مایع انزال به پیشابراه پروستاتیک، خارج شدن مایع انزال از پیشابراه و رسیدن به اوج لذت جنسی است.

چگونه عشق را به ازدواج خود تزریق کنیم؟

عدم آگاهی نسبت به مسائل جنسی و تکنیک های صحیح آمیزش

ازدواج بنیان بی نهایت پیچیده ای است که دو فرد با عشق شگفت انگیزی در هم آمیخته و به هم پیوند می خورد زن و مرد در هر زمان باید دوستی و راستی عمیق را جایگزین مسائل جنسی و شهوانی کنند.