پ پ

برچسب: آموزش وردپرس

چگونه افزونه های وردپرس بر سرعت سایت تاثیر می گذارد؟

درست است که این CSS ها برای کار خیلی ضروری و لازم هستند اما ما میخواهیم این CSS ها را به هر صورتی حذف کنیم تا کنترل بهتری بر سایتمان داشته باشیم.