برچسب: آنوناکی ها

آنوناکی

Anunnaki خدایان باستان روزی باز خواهند گشت!

آیا ممکن است که Quetzalcoatl، Viracocha، و Kukulkan در واقع یک خدا باشند؟ توصیف همه ی خدایان باستانی بسیار جالب است! از آنجایی که هر سه خدایان ویژگی هایی دارند که مشخصه ای

آنوناکی

آنونا – موجودات ستاره ای در متون سومری

آنونا ، که به آنوناکی نیز مشهور است ، شخصیتهای اصلی در روایت بازدید کنندگان کیهانی باستان هستند که در سیاره ما به زمین نشستند ، بشریت آفریدند ، به آن تمدن بخشیدند و در افسانه های بسیاری از ملل اثری به جای گذاشتند.

آنوناکی ها

افسانه نیبیرو

بنا به دلایل بسیاری ، امروزه از قدرت آنوناکی ها تا حد زیادی کاسته شده است. این نژاد از موجودات عطش فراوانی برای غلبه بر دیگران و به بردگی کشاندن آنها و گرفتن آنها زیر سلطه خود دارند.

آنوناکی

واقعیتهایی دربارۀ آنوناکی های باستانی !

بنابر نوشه های متعدد باستانی که درسال های اخیر نوشته شده است، صدها هزارسال پیش ، قبل ازاینکه تاریخ نوشته شود!، تعدادی ازبیگانگان باستانی از موجودات فضائی

عمرهای دراز سومریان

آنوناکی ها خدایان فرازمینی سومری ها!

قبلا به دنبال ردپای فرازمینی ها در تمدن ها باستانی آمریکا به نتایج ارزنده ای رسیدیم که دلالت بر وجود خدایان فرازمینی در تمدن های اینکاها، مایاها، و آزتک ها؛ داشتند.

الواح سومری

آنوناکی ها، خدایان فرازمینی سومری ها؛ قسمت دوم

در مطلب قبل درباره آنوناکی ها و افسانه هایی که درباره آنها در الواح گلی متعلق به سومری ها نقل شده اند؛ توضیحاتی دادیم. گفته شده است که سومری ها که از قدیمی ترین تمدن های بین النحرین؛ بودند.

آیا آنوناکی ها خالق انسانند، یا سومریها خیال پرداز بوده اند؟

چندی پیش در برسیهایی در مورد متون و الواح بجا مانده از سومریان دریافتیم که آنها به خدایانی فرازمینی اعتقاد داشتند. و همچو تمدن های باستانی پیشرفته آمریکا ریشه خلق انسان را به فرازمینی ها نسبت داده اند.

افسانه مردم مورچه ای از هوپی های بومی آمریکا و ارتباطشان با آنوناکی ها

هرچه بیشتر به متن ها و داستان های باستانی از سراسر جهان نگاه کنید ،چیزهای شگفت آوری می بینید .برخی آنقدر چشمگیر هستند که برای نادیده گرفتن آنها تلاش زیادی صورت می گیرد ، اما این کاری است که بسیاری از افراد انجام می دهند