برچسب: آنوناکی ها

آنونا - موجوداتی از ستاره در متون سومری

آنوناکی – موجوداتی از ستاره در متون سومری

آنونا ، به عنوان آنوناکی شناخته می شود ، شخصیت های اصلی در داستان بازدیدکنندگان باستانی از فضا هستند که بر روی سیاره ما فرود آمدند ، بشریت را ایجاد کردند ، به آن تمدن دادند

آنوناکی

شجره نامه خدایان آنوناکی

شما متوجه خواهید شد خدایی که در کتاب مقدس(مجموعه کتاب های یهود و مسیح) سخن گفته، در واقع خدایان مختلفی( آنوناکی) بودند.

آنوناکی را می بینید که به صورت واقعی جن ترسیم شده اند در کنار انسان.

شجره نامه آنوناکی

شما متوجه خواهید شد خدایی که در کتاب مقدس(مجموعه کتاب های یهود و مسیح) سخن گفته، در واقع خدایان مختلفی( آنوناکی) بودند.

آنوناکی

آنانوکی ها

آنانوکی ها چند هزار سال پیش درطی اعصار مختلف بعداز اینکه به مردمان سیاره زمین علوم گوناگون ازجمله کشاورزی و گله داری و صنعت و غیره را آموختند، از زمین رفتند

پژوهشي درباره پيشينه DNA ، سومريان و DNA

آنوناکی چطور خودشان را تغذیه می‌کنند؟

همانطور که پیشتر اشاره شد، شکی نیست که کیهان چندبعدی است و ما می‌توانیم آنوناکی‌ را نیز چندبعدی درنظر بگیریم. از‌آنجا‌‌که ما انسان‌های زمینی در این کیهان چندبعدی زندگی می‌کنیم،

آنوناکی

Anunnaki خدایان باستان روزی باز خواهند گشت!

آیا ممکن است که Quetzalcoatl، Viracocha، و Kukulkan در واقع یک خدا باشند؟ توصیف همه ی خدایان باستانی بسیار جالب است! از آنجایی که هر سه خدایان ویژگی هایی دارند که مشخصه ای

آنوناکی

آنونا – موجودات ستاره ای در متون سومری

آنونا ، که به آنوناکی نیز مشهور است ، شخصیتهای اصلی در روایت بازدید کنندگان کیهانی باستان هستند که در سیاره ما به زمین نشستند ، بشریت آفریدند ، به آن تمدن بخشیدند و در افسانه های بسیاری از ملل اثری به جای گذاشتند.

آنوناکی ها

افسانه نیبیرو

بنا به دلایل بسیاری ، امروزه از قدرت آنوناکی ها تا حد زیادی کاسته شده است. این نژاد از موجودات عطش فراوانی برای غلبه بر دیگران و به بردگی کشاندن آنها و گرفتن آنها زیر سلطه خود دارند.