برچسب: اثار باستانی

مصر باستان

فرازمینی ها و نیروگاه برق در تمدن های دور – آیا انسان ها در گذشته الکتریسته داشتن؟

بزرگترین تمدن های دنیای باستان از نیروی الکتریسیته استفاده میکردند الکتریسیته، یکی از آن چیزهاییست که به نظر میرسد تمدن های باستان به روش هایی آن را تحت کنترل درآورده بودند که ما هنوز قادر به درکش نیستیم .

پوما پانک: بلوک های سنگی ساخته شده با سنگ؟

پوما Punku (دروازه پوما) یکی از مرموزترین مکانهای باستانی متشکل از بلوکهای سنگی عظیم است که به نظر می رسد با ابزارهای لیزر تراش خورده است. هزاران سال پیش در بولیوی

تئــــوتی هو آکان

خیابان مردگان و هــــرم مــــــاهاز شمال به جنوب یک جاده باشکوه و مجلل به عرض ۴۰ متر کشیده شده است . بومیان این جاده را ”  خیابان مردگان می نامند . در دو سوی این خیابان پر ابهت اهرام و معابد متعددی ساخته شده است .

پترا، شهر افسانه ای

به طور کلی کشورهای حوزه ی خاورمیانه دارای تاریخی بسیار کهن و فرهنگی غنی هستند، در این میان کشورهایی مانند ایران، عراق، اسرائیل و ترکیه یکی از کهن ترین ها هستند،