برچسب: اثار باستانی

پوما پانک: بلوک های سنگی ساخته شده با سنگ؟

پوما Punku (دروازه پوما) یکی از مرموزترین مکانهای باستانی متشکل از بلوکهای سنگی عظیم است که به نظر می رسد با ابزارهای لیزر تراش خورده است. هزاران سال پیش در بولیوی

تئــــوتی هو آکان

خیابان مردگان و هــــرم مــــــاهاز شمال به جنوب یک جاده باشکوه و مجلل به عرض ۴۰ متر کشیده شده است . بومیان این جاده را ”  خیابان مردگان می نامند . در دو سوی این خیابان پر ابهت اهرام و معابد متعددی ساخته شده است .

پترا، شهر افسانه ای

به طور کلی کشورهای حوزه ی خاورمیانه دارای تاریخی بسیار کهن و فرهنگی غنی هستند، در این میان کشورهایی مانند ایران، عراق، اسرائیل و ترکیه یکی از کهن ترین ها هستند،