برچسب: اختلالات خواب

رویای صادقه

خواب دیدن هم یک هنر است. دقت کردید که چقدر خواب دیدن روی اخلاق وروحیات شما اثر می گذارد؟ خوابها ممکن است روز شما را خراب کنند یا بهشما انرژی و امید بدهند.

کامنت‌های بد شبکه‌های اجتماعی

شب بیدار ماندن طول عمرتان را کاهش می دهد!

معمولا در عصر حاضر با وجود تلویزیون های صفحه تخت بزرگ و با کیفیت و شبکه های اجتماعی که ساعت ها می توانند کاربران را به خود مشغول دارند شب زود خوابیدن کمی دور از انتظار است.

روشهای آرام سازی ذهن

آیا بین شما کسی هست که برایش اتفاق نیفتاده باشد شب قبل از یک امتحان مهم، یک سخنرانی، یک مسابقه یا اتفاقات