برچسب: اختلال شخصیت

اختلال شخصیت

اختلال شخصیت

علامت اساسی وسواس کندن مو ، کندن مکرر موی خود است که موجب از دست دادن مقدار قابل ملاحظه ای