برچسب: ارگاسم

عشق را شفا می دهد

یک جمله عامیانه وجود دارد:عشق ورزیدن درمانی برای فقرا است” سنت تائوئیستی نیز دوست داشتن تأثیرات درمانی جسمی را تصدیق می کند ، اما آن را فرصتی برای اعتلای روح می داند

ارگاسم در زنان

آیا انزال زن حقه بازی است؟

تعداد کمی می دانند که عکس این قضیه صادق است. اینکه هر زنی توانایی انزال واقعی ، تجربه لذت ارگاسم لگن و ارگاسم نقطه G را دارد. این مقاله من می خواهد زمینه وسیع تری از انزال

درمان زود انزالی مردان

عدم کنترل انزال در مردان

اختلال ارگاسمی در مرد که گاهی انزال معوق یا ارگاسم بازداری شده در مرد نامیده می شود به ناتوانی مستمر در انزال کردن هنگام آمیزش جنسی اشاره دارد.

زنها بعد از رابطه جنسی چه چیزی دوست دارند؟

عوامل اجتماعی موثر بر دستیابی به اورگاسم

در مورد اثرات اجتماعی موثر بر اورگاسم زنان کتابها و نشریات بسیاری منتشر شده است اما به تجربه اورگاسمی مردان کمتر پرداخته شده است. عدم توجه اجتماعی نسبت به اورگاسم مرد دو دلیل عمده دارد.