برچسب: افسانه

سیا گالش کیست؟

در فرهنگ مردم تالش و گالشان شرق گیلان شخصی افسانه ای به نام ” سیا گالش ” وجود دارد که می گویند حافظ و حامی گاو و گوزن و آهوان است .