برچسب: افسانه

پری دریایی

افسانه های جن و پری چگونه آغاز شد؟

شما وقتی یک داستان جن و پری را می خوانید و از آن لذت می برید شاید تصور کنید که مؤلف کتاب آن را از خود ساخته است. البته اگر کتاب در زمانهای جدید نوشته شده بود، ممکن بود این موضوع حقیقت داشته باشد.

پری دریایی

پری دریایی

ﺩﺭﯾﺎﻧﻮﺭﺩﺍﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﻓﺴﻮﻧﮕﺮ ﻭ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻗﯿﺎﻧﻮﺱ ﻣﻨﺘﻈﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﻡ ﻣﺮﮒ ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ . ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﯼ ﺍﺳﻄﻮﺭﻩ ﺍﯼ، ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﻭ ﻣﺄﯾﻮﺱ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺯﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﮥ ﭘ

الهه ی مصری

ایزیس الهه مصری در هند پیدا شد

سفر به شرق ، از بندرهای دریای سرخ مصر ، آن سوی دریای آزاد به مدت ۴۰ روز و ۴۰ شب ، به حمل و نقل افسانه ای موزیریس ، سواحل جنوب غربی هند یا مالابار ، یکی از داستان های

آیا آینه ها دریچه ای برای ورود به دنیای دیگر هستند؟

آینه بخشی از بسیاری از خرافات ،و افسانه ها است و از دوران باستان تاکنون چنین بوده است. رومیان باستان معتقد بودند که آینه منعکس کننده روح انسان است و اگر از آینه برای اهداف

داستان افسانه ای دلدادگی یوسف و زلیخا

داستان افسانه ای دلدادگی یوسف و زلیخا

بی گمان همه داستان افسانه ای یوسف که نخست در تورات و سپس از تورات به گونه ای نادرست تر در قرآن آمده است را شنیده اید . آنچه که می دانیم این داستان ها همگی از روی افسانه ها و داستان های زندگانی