برچسب: اهرام مصز

اهرام مصر

اهرام مصر در ابتدا به چه شکل بوده‌اند؟

 اهرام ثلاثه‌ی مصر از شن‌های جیزه سربرآورده‌اند و گواهی بر مهندسی و نبوغ بشر هستند. این سازه‌های بزرگ به‌عنوان مقبره‌ی فراعنه‌ی مصر باستان ساخته شده‌اند و هزاران سال است که پابرجا هستند.

اهرام

بناهای مرموز

در اکثر جاهای زمین بناهای مشابهی پیدا میشه که خیلی قدیمی هستند و برمیگردن به زمانی که انسان در عصر حجر بود و هیچگونه وسیله نقلیه ای نداشت که بتونه با اون جهانگردی کنه.

ایلان ماسک: اهرام توسط بیگانگان ساخته شده اند.

Elon  معروف است که هر از گاهی بیانیه های مختلف بحث برانگیزی را در توییتر خود منتشر می کند. دو روز پیش ، جریان اصلی شوکه شده بود: “بیگانگان احتمالاً اهرام ساخته اند.”

دخالت موجودات فضایی در ساخت هرم جیزه

Imhotep: اولین معمار شناخته شده و سازنده اهرام

نام Imhotep را می توان به عنوان “کسی که در صلح می آید” وی نه تنها پزشک ، بلکه معمار و ستاره شناس نیز بود. این بدان معناست که وی باید توانایی عملی در حساب و هندسه داشته باشد تا بتواند در این زمینه ها حرکت کند.