برچسب: بیماری قلبی

نبایدهای تغذیه

مصرف چربی های گیاهی و به ویژه حیوانی موجب افزایش بیماری های پروستات، سرطان پروستات و سرطان های دیگر اعضاء، بیماری قلبی،

عوارض قلبی و عروقی درمان های ناباروری

به افرادی که از درمان های مختلف ناباروری برای فرزنددارشدن کمک میگیرند توصیه می کنیم به علائم و هشدارهای بروز بیماری قلبی در بدنشان بیشتر دقت کنند