برچسب: بیگانگان باستانی

آنوناکی ها از طریق علوم خاص «دوایر حک شده در مزارع با رمز فرکانس ۴۳۲ » در حال برقراری ارتباط هستند.

آنوناکی ها از طریق علوم خاص «دوایری حک شده در مزارع با رمز فرکانس ۴۳۲ » در حال برقراری ارتباط هستند.

دانش هسته ای، انفجارها و رآکتورها در دوران باستان

۱۳ رآکتور هسته ای در دورانی که به آن اصطلاحا ماقبل تاریخ می گوییم در کنار معدنی به عمق ۲۰۰ متر در «اوکلو» وجود داشتند. این کشف در سال ۱۹۷۲ انجام شد و آنها کاملا با

مصریان باستان در استرالیا

مصریان باستان در استرالیا

نزدیک به یک قرن است که در مورد ۲۵۰ عدد سنگ کنده کاری شده افسانه هایی نقل میگردد. شروع این داستانها به اوایل دهه ۱۹۰۰ میلادی بازمیگردد. در دهه ۱۹۵۰ میلادی،

نیرنگستان ( راز نژاد آریایی)

من این دیباچه را پیش کش می کنم به روان و فروهر استاد بزرگ روزگار ما صاذق هدایت که در شاید بگویم یگانه ی روزگار ما بود و ….. نمی دانم بیشتر از این چه بگویم

ضحاک

ضحاک یک شیطان بسیار زشت در فرهنگ باستانی ایران است که بعنوان آژی دهاک در متون باستانی اوستا از او یاد شده است در میان ایران او را د هاک یا بوار اسب یعنی کسی

باستانشناسان معتقدند شاهکار های هنری سومری از جیرفت آورده شده اند.

باستانشناسان معتقدند شاهکار های هنری سومری از جیرفت آورده شده اند.

باستانشناسان معتقدند اشیا تزیینی و شاهکارهای هنری بدست آمده از گورستان سلطنتی اور از شهر سوخته و هلیل رود (جیرفت) به سومر آورده شده اند.