برچسب: بیگانگان باستانی

دیسک سه گوشه ی مرموز معبد سابو

دیسک سه گوشه ی مرموز معبد سابو

در سال ۱۹۳۶ یک دیسک سه گوشه توسط مصر شناسی بنام والتر برایان امری درجریان حفاری در معبد سابو(۳۰۰۰-۳۱۰۰ قبل از میلاد) در منطقه ساغارا کشف گردید .

مردی که به دنبال زمین تو خالی می گشت بدون هیچگونه اثری ناپدید گشت

مردی که به دنبال زمین تو خالی می گشت بدون هیچگونه اثری ناپدید گشت

در ۴ اکتبر سال ۲۰۰۲۲ یک میهمان عجیب و غریب به شو رادیویی ساحل تا ساحل آمد. گردانندۀ شو آرت بل (Art Bell) که یک تحلیگر پدیده های اسرارآمیز می باشد بود.

هخامنشيان كاشف قاره آمريكا

هخامنشیان کاشف قاره آمریکا

بعد از شکست داریوش سوم از اسکندر و فروپاشى امپراتورى هخامنشى در سال ۳۳۰ پیش از میلاد، بسیارى از ایرانیان پراکنده شدند

The Din.Gir آن شیی نوک تیز

یکی دیگر از معماهای بین النهرین Din.Girاست. اسم Din.Girبه سومری یعنی»دقیقترین انواع اشیای درخشان نوکدار».سومریان به Anunnaki,زیارتگاه

دانشی دوازده هزار ساله…! آگاهی ایرانیان باستان از قاره های آمریکا و قاره کهن قطبی

دانشی دوازده هزار ساله…! آگاهی ایرانیان باستان از قاره های آمریکا و قاره کهن قطبی

در جلد نخست کتاب به نام جغرافیای کهن و سرزمینهای گمشده برای نخستین بار یاد آور شدیم که دانشمندان ایرانی دردو کتاب از کتابهای کهن خود با منحنی