برچسب: بیگانگان باستانی

لگوی باستانی

یک لگوی باستانی ؟

در مورد مجسمه بودا که در بالا مشاهده می کنید ، نکته ای که بنظر من حائز اهمیت است ، نوع ساخت آن است ، اگر عکس را زوم کنید