برچسب: بیگانگان باستانی

نقشه آفریدگار

راز نقشه آفریدگار

نقشه آفریدگار یک صنایع دستی کشف شده در ناحیه آرال در روسیه است که به واقع دانشمندان را در بهت و حیرت و سردرگمی نگه داشته

لگوی باستانی

یک لگوی باستانی ؟

در مورد مجسمه بودا که در بالا مشاهده می کنید ، نکته ای که بنظر من حائز اهمیت است ، نوع ساخت آن است ، اگر عکس را زوم کنید