برچسب: تجاوز جنسی

تجاوز جنسی و پس‌لرزه‌های روانی

علت پنهان کردن تعرضات و تجاوز جنسی به زنان

موضوع تجاوز به زنان و دختران بارها مفتوح شده و باز با گذشت زمان به دست فراموشی سپرده می شود. اما در عصر تکنولوژی و دنیای مدرنیته همچنان وحشی گری و خشونت بر سرزمین ها حکمفرماست

تجاوز جنسی و پس‌لرزه‌های روانی

متجاوزان و روانشناسی این افراد

تجاوز جنسی فعالیتی مکرر است نه استثنا و اغلب تجاوزهای جنسی برنامه ریزی شده هستند. تقریبا ۸۰ درصد متجاوزان جنسی در محله هایی که در آن ساکن هستند مرتکب این عمل می شوند