برچسب: جمجمه

شواهدی از اولین جراحی جمجمه در ۲۰۰۰ سال پیش!

شواهدی از اولین جراحی جمجمه در ۲۰۰۰ سال پیش!

تصور می‌شود که صفحه فلزی کاشته شده روی جمجمه یک جنگجوی پرویی در ۲۰۰۰ سال پیش اولین جراحی جمجمه در جهان باشد و گویا او پس از انجام این عمل زنده مانده است.

جمجمه کریستالی

کریستال های فرازمینی – راز جمجمه های کریستالی

یک جمجمه کریستالی ۲۰ پاوندی در محل زندگی یک افسر عالیرتبه اس اس نازی یافت شد برخی از محققین معتقدند که این جمجمه زمانی متعلق به “هاینریش هیملر” هوادار شرور “آدلف هیتلر” بوده است .

جمجمه کریستالی

سند فرازمینی – راز جمجمه های کریستالی تاریخی چیست؟

آثار باستانی درخشانی به شکل جمجمه انسان این جمجمه از وسط به دو نیم تقسیم شده بود چنین جمجمه ای نباید وجود داشته باشه آثاری فرازمینی که گفته می شود مهار اسرار هستیست.

توانایی‌های مغز

دلیل ایجاد هیدروسفالی

هیدروسفالی اختلال نسبتا نادری است که به موجب آن تراکم مقدار نابهنجار مایع مغزی- نخاعی درون جمجمه موجب صدمه دیدن بافت های مغز و بزرگ شدن جمجمه می شود.

اسکلتی با جمجمه سوراخ شده

چرا انسان‌های ماقبل تاریخ جمجمه همدیگر را سوراخ می‌کردند؟

تا امروز، هزاران جمجمه با نشانه‌هایی از این نوع جراحی در مناطق باستانی در سراسر دنیا کشف شده‌اند. اما با اهمیت آشکاری که این قضیه داشته

انسان دمانیسی

سال ۲۰۰۹ سال داروین نامیده شد و در تمام جهان مراسم متعددی در بزرگداشت او برگزار گردید.