برچسب: دی ان ای

اورموس چیست

در متون مختلف اورموس به دو معنی به کار می رود. یکی به معنی موادی که سبکتر از هوا هستند[۱] و دوم نمک مایع اورموس. موضوع مقاله ما نمک مایع اورموس (ormus salt water) است.

پژوهشي درباره پيشينه DNA ، سومريان و DNA

شگفتی دی ان ای

دی ان ای یک کد ژنتیکی منحصربفرد است که سوالات زیادی را در مورد موجودیت و نقش ما در جهان بر می انگیزد.دی ان ای یک مارپیچ دوگانه شبیه یک نردبان پیچ خورده در تمام موجودات روی کره زمین است.

گروه خونی RH منفی

گروه خونی -RH

گروههای خونی مختلف در بدن انسان از این لحاظ متمایز می باشند که هر گروه خونی پروتئین متفاوتی دارد.