برچسب: روش کنترل خشم

بهبود مهارت‌ سخنرانی

چند راهکار مفید که بتوانید خونسردی خود را حفظ کنید

راههای کنترل خشم با الهام از راه کارهای پیشنهادی از سوی متخصصان و افراد خبره در این زمینه می تواند نتیجه ای بهتر و موفقیت امیز تر داشته باشد. در این بخش با برخی از انها آشنا می شوید.

راه‌های کنترل خشم

کنترل خشم به چه معناست

گرچه کنترل خشم شما شاید بهترین کار دنیا نباشد اما احتمالا افرادی را می شناسید که آرامش و خونسردی شان را در حالی که در شرایط سختی هستند ستایش می کنید.

کنترل خشم در زندگی زناشویی

از کار انداختن خشم

بعضی افراد به خاطر خشمگین شدن احساس گناه می کنند و به دنبال راهی هستند که آن را سرکوب کنند این سرکوب می تواند به درون فرد برود و منجر به افسردگی شود.

مدیریت رفتار

مدیریت رفتار

برای مدیریت رفتار باید به این نکته توجه کنید که رفتارهای ما از چه چیزی نشأت می گیرند؟ جواب این سوال این است که رفتارهای