برچسب: سبک زندگی

وقتی بدن سخن می‌گوید

وقتی بدن سخن می‌گوید

حتما برای شما هم پیش آمده که آموزگاری را از دوران مدرسه، فقط به دلیل رفتار، نحوه نگاه کردن، لحن صدا و حرکات

سلامت روانی

حال روان‌تان چطور است؟

سازمان جهانی سلامت روانی،۱۰ اکتبر را «روز جهانی سلامت روانی» نام گذاری کرده است. اهمیت این مساله از آنجاست

گاهی می‌خواهم تنها باشم

گاهی می‌خواهم تنها باشم

هر کسی خلوت خودش را می‌خواهد اما بعضی‌ها بیشتر از بقیه به تنهایی خو می‌کنند. در اولین بخش این مجموعه دکتر الن