پ پ

برچسب: سبک زندگی

احساس تنهایی

شهرهای تنهای جهان

هنری میلر، نویسنده آمریکایی، بعد از یک دهه زندگی در پاریس به نیویورک برمی‌گردد و می‌نویسد: «نیویورک شهری همیشه 

غذانوردی

چند دقیقه غذانوردی

کوچک‌تر که بودم در یک روز خاکستری و بارانی، وقتی مادرم رشته‌های آش را در ظرف پر از سبزی و حبوبات پخته می‌ریخت،