برچسب: سبک زندگی

احساس تنهایی

احساس تنهایی

روابط به خصوص روابط نزدیک ضروری هستند. به همین خاطر تنهایی مهلک است.

دماغ پینوکیو

وقتی دماغ پینوکیو دراز می‌شود

مرجان همیشه داستان‌های غیرقابل باوری را درباره خودش روایت می‌کند. از اینکه غذایی را که از رستوران گرفته به جای دستپخت