برچسب: سرزنش کردن

خوشبختی

از سرزنش خود دست بردارید

از سرزنش خود دست بردارید یک روش سالم‌تر این است که فراتر از این تقصیر را ببینید و به زندگی‌تان و موانع آن بعنوان فرصتی نگاه کنید که می‌توانید وارد عمل شوید.

استفاده از کلمه “من” برای کاهش استرس

یک روش قطعی برای کشاندن هر ارتباطی به یک مواجهه ی پر استرس آن است که شروع به سرزنش و مقصر دانستن کنیم. مثلا متوجه می شوید که وقتی در انتظار دوستی هستید خیلی رنجیده و ناراحت می شوید. حال می توانید بگویید:

در باب شرمساری

شرمساری حسی است دردناک، از نوعی که انسان بیشترین تلاش را به خرج می‌دهد تا از تجربه کردن آن خود داری کند.