برچسب: فرشتگان

چاکرا

۱۰ دلیل برای دیدن علائم فرشته

آیا علامتی از یک فرشته دریافت کردید ، یا احساس کردید که فرشته شما را تحت تأثیر قرار داده است؟ اعتماد داشته باشید که دریافت نشانه فرشته در زمان نیاز یا در جواب دعای شما نعمت است. برای اینکه

حقیقت از روزن روش

معنی عدد ساعت ۱۱:۱۶

اخیراً متوجه شده اید که ساعت ۱۱:۱۶ را اغلب می بینید و از خود می پرسید که احتمالاً معنای آن چیست. باید بدانید که این فقط یک تصادف نیست. حتی اگر به نظر می رسد یک ساعت ساده از ساعت است ،

سفر در زمان

 معنی عدد ساعت ۱۱:۱۲

ساعت های آینه ممکن است در لحظه های تأمل یا حتی بدون هیچ دلیلی برای ما نمایان شوند. بعضی اوقات این ساعت ها را در کل روز یا در یک بازه زمانی مشخص تماشا می کنیم. وقتی این همزمانی ها

اعداد

معنی عدد ۰۰:۰۱

وقتی به ساعت تماشا می کنیم اغلب اتفاقی است و اگر ببینیم که همان ساعت به طور منظم نشان داده می شود همیشه جای تعجب دارد. اگر قبلاً چندین بار با ساعت ۰۰:۰۱ برخورد کرده اید ، باید بدانید

ساعت رند

معنی عدد ساعت ۰۱:۱۱

ساعات آینه سه گانه نشانه این است که جهان در تلاش است تا ارتباط شما را باز کند و از طریق تأثیر ارتعاشات تعداد خاصی به شما پیام ویژه ای بفرستد. چشمان شما به طور منظم از ساعت ۰۱:۱۱ آینه سه گانه

ساعت جفت

معنی عدد ساعت ۲۱:۱۱

آیا به دلیل اینکه چقدر منظم آن را می بینید ، ساعت آواز سه گانه ساعت ۲۱:۱۱ کنجکاو هستید؟ باید بدانید که فهمیدن اهمیت این ساعت ایده خوبی است. شما باید یاد بگیرید که پیامی را که برای شما ارسال می کند ،

عدد هفت

راز اعداد متوالی

اعداد فرشته متوالی یا همان اعداد تکراری ، تکرار یک عدد خاص هستند که شما مرتباً آنها را مشاهده می کنید ، تا جایی که از اهمیت برخوردار می شوند. اعداد معمولاً در گروه های دو ، سه یا چهار نفره مانند ۱۱ ،۲۲۲ ،۳۳۳۳ ظاهر میشوند

آسمان شب

راهنمایی روزانه فرشتگان – به زیبایی ها توجه کنید

زیبایی را در زمینه احساسات, هنگامی که به شما محبت می کنند و اجرای نمایشنامه عاشقانه را تماشا کنید و در بعد روحی, هنگامی که حضور آسمانی و دائمی ما را در کنار خود احساس می کنید, ببینید.

فرشتگان

راهنمایی روزانه فرشتگان

هر حرف بی مهر و محبتی که به شما می گویند و یا رفتار غیر منصفانه ای که با شما دارند, تنها بازتابی از خودشان است, رفتار آنها درمورد خود واقعی شما نیست.