برچسب: فرشتگان

ماتریکس

 معنی عدد ساعت ۰۲:۲۰

عبور از ساعت های معکوس آینه دارای اهمیت واقعی است و آنها پیام هایی را در درون خود دارند که باید کشف کنید. این ساعت ها مانند فال ها هستند – پیام هایی که فرشتگان نگهبان ارسال می کنند و راهی است

فرشته

معنی عدد فرشته ۱۴۴

اگر به دنبال معنی شماره ۱۴۴ هستید ،و اخیراً آن را همه جا می بینید این پست مناسب شماست

چاکرا

۱۰ دلیل برای دیدن علائم فرشته

آیا علامتی از یک فرشته دریافت کردید ، یا احساس کردید که فرشته شما را تحت تأثیر قرار داده است؟ اعتماد داشته باشید که دریافت نشانه فرشته در زمان نیاز یا در جواب دعای شما نعمت است. برای اینکه

حقیقت از روزن روش

معنی عدد ساعت ۱۱:۱۶

اخیراً متوجه شده اید که ساعت ۱۱:۱۶ را اغلب می بینید و از خود می پرسید که احتمالاً معنای آن چیست. باید بدانید که این فقط یک تصادف نیست. حتی اگر به نظر می رسد یک ساعت ساده از ساعت است ،

سفر در زمان

 معنی عدد ساعت ۱۱:۱۲

ساعت های آینه ممکن است در لحظه های تأمل یا حتی بدون هیچ دلیلی برای ما نمایان شوند. بعضی اوقات این ساعت ها را در کل روز یا در یک بازه زمانی مشخص تماشا می کنیم. وقتی این همزمانی ها

اعداد

معنی عدد ۰۰:۰۱

وقتی به ساعت تماشا می کنیم اغلب اتفاقی است و اگر ببینیم که همان ساعت به طور منظم نشان داده می شود همیشه جای تعجب دارد. اگر قبلاً چندین بار با ساعت ۰۰:۰۱ برخورد کرده اید ، باید بدانید

ساعت رند

معنی عدد ساعت ۰۱:۱۱

ساعات آینه سه گانه نشانه این است که جهان در تلاش است تا ارتباط شما را باز کند و از طریق تأثیر ارتعاشات تعداد خاصی به شما پیام ویژه ای بفرستد. چشمان شما به طور منظم از ساعت ۰۱:۱۱ آینه سه گانه