برچسب: فرشتگان

چاکرا

آموزش تخصصی فرشتگان

دیدن یک پروانه می تواند نشانه ای از سوی فرشته ات باشد که تغییر و تحول مثبت را نشان می دهد درست مانند دگردیسی یک کرم که بصورت پروانه ای زیبا در می آید و پرواز می کند.

فرشته

فال فرشتگان

گاهی پیامها از طریق فرشتگان به ما القا میشود فرشتگان هرگز پیامی منفی برای شما نمیفرستند اگر نیازمند کمک و یاری فرشتگان هستید و سئوالی دارید لحظه ای چشم خویش را ببیندید و سپس ذهن

فرشتگان

فرشتگان وجود دارند

برای اینکه حمایت فرشته ها رو داشته باشیم باید با تقاضا از خداوند یا درخواست مستقیم از فرشته ها و همینطور تصور احاطه شدن با تعداد زیادی از آنها از فرشته ها درخواست کمک کنیم. به همین سادگی.

فرشته

دعا و مناجات با فرشتگان

ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﻟﻔﻆ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺹ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﺎﺭﯼ ﻭ ﺧﯿﺎﻟﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻧﮕﯿﺰﺍﻧﯿﺪ. ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺫﻫﻨﯽ ﺍﺳﻢ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻫﺮ ﻣﺸﮑﻞ

فرشته

معانی نشانه های فرشتگان

پرها قویترین نشانه ی فرشتگان هستند!
فرشتگان نشانه هایی به ما نشان میدهند تا بدانیم که آنها و پیام آنها واقعی اند.