برچسب: فرشتگان

ونوس. آفرودیته

فرشتگان در قالب انسان

فرشتگان همواره به شکلی قابل پذیرش و به بهترین وجه بر شما ظاهر می شوند. بعضی موارد آن ها به شکل انسان بر افراد ظاهر شده اند تا کمک کنند،

سخن گفتن با فرشته شخص دیگر

بدون هیچ قضاوتی در کنارتان حضور دارند و شما را می بینند که چگونه تصمیم های نادرستی می گیرید، با دیگران نزاع می کنید و بعضی زوایای زندگیتان را خراب می کنید.

آیا با کارهای ساده هم میتوان وزن کم کرد؟

مراقبه قدرتمند پاکسازی سطل فرشته

این مراقبه ی عالی برای هر زمانی که در مورد هر یک از چالش های زندگی احساس نگرانی می کنی به کارت میاد.

فرشته

سرافیم چیست

سرافیم ها  که ذاتشان عشق ناب است ، بالاترین سطح سلسله مراتب معنوی فرشتگان هستند. آنها خدا را احاطه کرده و هارمونیک هایی را ایجاد می کنند که ارتعاش آفرینش را نگه داشته و سپس انرژی را از منبع هدایت می کنند.

فرشته

دعا بر فرشته نگهبان

 فرشته مقدس خداوند ، به من الهام بخش ؛فرشته مقدس خداوند ، مرا محافظت کن ؛

فرشتگان

یاری از فرشتگان

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ،ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺍﻣﺎ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﯾﻢ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ باشیم پیام مهم فرشتگان را به شما عزیزان برسانیم.

فرشتگان

فرشتگان قانون جذب

من راگوئل را صدا می زنم تا اکنون با من باشد. لطفا قلب مرا برای همه اطرافیانم و برای همه کسانی که ملاقات کرده ام، از عشق پر کن. اجازه بده تا من از قلبهای حساس درون مان قدردانی کنم و قلب مرا در درون این فرایند بگشا.

فرشتگان

قانون جذب فرشتگان

✍هر چى بیشتر فرشتگان را به  زندگیمان فرا بخوانیم، زندگیمان آمادگی بیشتری برای بازتاب درخششهای بهشتی می یابد.

فرشته

ارتباط با فرشتگان

بعد از اینکه از فرشتگان درخواست کمک کردید فوراً میتوانید کمک بگیرید چون آنها فوراً وارد عمل میشوند، به یکی از صورت های زیر:

فرشته چهارشنبه

✅فرشته روز چهارشنبه فرشته مقرب خاص تو، رافائل است. رافائل یعنی: قدرت شفای خداوند.