برچسب: فرشتگان

فرشتگان

فرشتگان شفا بخش

فرشتگان شفا بخش معماران ارشد سازه هایی زیبا از ارتعاش و نور هستند. سلسله مراتب انها شامل فرشتگان اعظم یا فرشتگان مقرب است که تقریبا در تمامی مذاهب شناخته شده و مورد تایید هستند.

فرشته

نامه به فرشتگان

یه نامه ی بسیار مودبانه به فرشته  بنویسین و درخواستی که دارین رو توی نامه مطرح کنین.

فرشته

فرشته مخصوص زنان

نور این فرشته معمولا به رنگ آبی خیلی کمرنگ مایل به سفید است.  او فرشته مخصوص دختران و زنان است و طبع و لطافت زنانه دارد. 

فرشته

 بهبود عشق و رابطه با فرشتگان

 هرگاه که شکست ، تضاد و برخورد و سوتفاهم در روابط شما پیش آید ، فرشتگان می توانند در بهبود قلب و زندگی تان به شما یاری برسانند . 

فرشتگان

 فرشته نگهبان کالیل

 هنگامی که باید در هر شرایطی نیاز به درک خوب و بد بودن داشته باشید ، به نام خدا ،  با فرشته نگهبان کالیئل ، مدیتیشن کنید. او می تواند به توقف شک و اثبات بی گناهی کمک کند.

فرشتگان

فرشته گابریل

 ای فرشته متعالی از شما صمیمانه سپاسگذارم که ما و متعلقات مان را درحفاظی از نور بنفش رنگ الهی جای می دهید .

فرشتگان

 فرشته نگهبان منادل 

ِمنادل (مِ نا دل): منادل یکی از هفتاد و دو 

شیمهامپرز  است ، گروهی از فرشتگان که نامهای مختلف خدا را بر دوش  خود دارند

ونوس. آفرودیته

فرشتگان در قالب انسان

فرشتگان همواره به شکلی قابل پذیرش و به بهترین وجه بر شما ظاهر می شوند. بعضی موارد آن ها به شکل انسان بر افراد ظاهر شده اند تا کمک کنند،

سخن گفتن با فرشته شخص دیگر

بدون هیچ قضاوتی در کنارتان حضور دارند و شما را می بینند که چگونه تصمیم های نادرستی می گیرید، با دیگران نزاع می کنید و بعضی زوایای زندگیتان را خراب می کنید.