برچسب: فرشتگان

ذهن

راهنمایی روزانه فرشتگان – به اندیشه هایتان ایمان داشته باشید

منبع انرژی شما خدای درونتان است و این نیرو همواره در دسترس است تا هرگاه که به حمایت احتیاج داشته باشید, حال و هوایتان را ارتقا دهد.

 رؤیای شفاف

راهنمایی روزانه فرشتگان – قدردانی از کسانیکه دوستشان دارید

یکی از عالی ترین هدایای زندگی از روابطی ناشی می شود که شما را از طریق یکی از انواع عشق و دوست داشتن پیود می دند, چه روابط خانوادگی, دوستانه, عاشقانه و یا معنوی.

چرا برخی کهکشان‌ها جوانمرگ می‌شوند؟

راهنمایی روزانه از فرشتگان – محافظت از خود

این دنیا, دنیای امنی است و لازم نیست از هیچ چیز بترسید. گرچه ما فرشته ها امروز به بحث درمورد محافظت کردن می پردازیم ولی به زره پوش کردن شما اشاره نمی کنیم.

فرشتگان

فرشته‌ی مقرب گابرییل

گابرییل یکی از دو فرشته‌ی مقربی است که به طور خاص از آنها در کتاب مقدس انجیل نام برده شده است، دیگری میکاییل است. در متون مقدس مسیحیان، به ماموریت گابرییل، به عنوان عالی‌ترین پیغام‌آور از طرف خداوند تاکید شده است.

فرشتگان

میکائیل فرشته مقرب

او مقدس است و بسیاری از کلیساها به نام او نام‌گذاری شده است. در مورد او، به طور ویژه‌ای در کتاب مقدس انجیل و سایر متون مقدس صحبت شده است.