برچسب: مایا ها

اسرار مایاها و فرازمینی ها

و آن گاه خدایان از آسمان آمدند و از ما جایی برای نشستن می خواستند. به قومم وعده دادند که بناهایی بسازید تا بتوانیم بر روی آن فرود آییم

مقبره‌هایی زیر اهرام مایا

کشف مقبره‌هایی زیر اهرام مایا که اسرار «پادشاهان مار» را فاش کرد

حفاری‌های مستمر در اهرام مایا در چندین منطقه گواتمالا، کشف دو مقبره دست‌نخورده را در پی داشته است که به طور معجزه‌آسایی

کشف نگاره های موجودات فضایی و یوفو ها در آثار باستانی مایاها

از اواخر سال ۲۰۱۱ داستان هایی متنوع در سراسر دنیای وب مبنی بر کشف شدن سنگ نگاره ها و کتیبه هایی در مقبره قدیمی مایا ها گفته شد.