برچسب: معماری

معماری ایران و اسلام

مساله معماری اسلامی در آمریکا پس از انتخابات ریاست‌جمهوری/ ورود معماری ایران و اسلام به قلب آمریکا

آمدن ترامپ به کاخ سفید، فقط در حوزه سیاسی با واکنش همراه نشده است. مسلمانان بسیاری از کشورهای دنیا که این‌روزها در قلب آمریکا زندگی می‌کنند