انواع برخورد با بیگانگان فرازمینی از نظر دکتر آلن هینک

پرفسور آلن هاینیک برای اولین بار در سال ۱۹۷۲ درکتاب خود بنام تجربه بشقاب پرنده.سه برخورد را توضیح میدهد اما برخوردهای دیگر بعدا به آن اضافه شد.


اول رویت یک یا چند شی پرنده ناشناس.

شامل نورهای عجیب اشیا پرنده ایی که به نظر نمیرسد دست ساز انسان باشد.

دوم رویت یک یوفو و اثرات ناشی از آن.

شامل تشعشع یا گرما. خسارت وارد شده به زمین. حلقه کشتزار. فلج کردن انسانها یا دچار خلسه کردن.ترساندن حیوانات. اخلال در کار انواع موتورها ی الکتریکی. گیرنده های تلویزیونی یا رادیویی.


سوم
رویت موجودات ناشناخته در داخل بشقاب پرنده یا درنزدیکی آن .‍

برخورد نزدیک ازنوع چهارم

انسان توسط یوفو یا سرنشینان آن ربوده میشود

برخورد نزدیک ازنوع پنجم


این نام گذاری توسط استیون گریر ابداع شد

در آن شخصی مدعی برخورد منظم ومشترک و نوعی همکاری با موجودات فرازمینی چه بصورت آگاهانه و یا داوطلبانه است.
اتفاقی که در دهه پنجاه به وفور اتفاق افتاد


برخورد نزدیک ازنوع ششم


حوادثی شامل برخورد حوادثی نظیر صدمه زدن مسقیم و مرگ میشود


برخورد نزدیک ازنوع هفتم

در این نوع برخورد نزدیکی و یا آمیزش بین فرازمینی ها و انسانها صورت میگیرد.
افراد حاصل از این امر را ستاره‌ای مینامند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *