درباره فن جنسی چه میدانید

اثرات مثبت رابطه جنسی

فن جنسی عبارت است از موزوم نمودن کیفیت روابط جنسی از لحاظ جسمی، روانی و زیبایی شناسی. به گفته گازوت پزشک فرانسوی: یکی از ویژگیهای لذت جنسی آن است که وقتی زن با مرد حس کند همسر او از رابطه جنسی لذت می برد خود وی به مراتب احساس لذت بیشتر خواهد کرد. به عبارت دیگر لذت و هماهنگی دوجانبه به مطلوبیت رابطه جنسی خواهد افزود. منظور از فن جنسی، دستیابی به چنین توازن و هماهنگی است.

پیروی از قواعد ثابت:

پیروی از قواعد ثابت و یکنواخت باعث می شود روابط جنسی از شکل طبیعی خود بیرون برود کسانی که دستورات کلیشه ای با عنوانهایی همچون شیوه عشق ورزی در کتابها آمده است مو به مو پیروی می کنند معمولا در عشق بازی چندان کامیاب نیستند.

بارها برخی زنها اظهار کرده اند که شوهرانشان پس از مطالعه دستورات نوشته شده در باب هنر جنسی کوشیده اند تا آنها را عینا اجرا کنند و در نتیجه روابط جنسی آنها صورت مصنوعی به خود گرفته ا ست و کامیابی از آن به بار نیامده است. در ایجاد هماهنگی جنسی باید بیشتر به احساسات و تمایلات و ابتکارهای فردی تکیه کرد.

زن می تواند به هر گونه رفتار عاشقانه مرد در حین عمل جنسی، پاسخ مناسب بدهد زیرا همچنان که فعالیت مرد با هدف تحریک زن بر واکنش های خود او ا فزوده می گردد، علاقه و فعالیت زن نیز سبب افزایش و میل شهوانی خود او می گردد و حاصل کار هماهنگی و همدلی خواهد بود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *